(318) SAM69+, over kerstdiner of vuurwerk

30 oktober 2015 - Rijksdorp, Nederland

Vrijdag 30 oktober 2015

Duinoord en De Duinen

‘Hollands Duin’ is in de zomer op z’n mooist. Langs stuivend zand door valleien met bloemen en meertjes loopt een wandelroute vol afwisseling, zoals wij routes in onze Noord-Hollandse omgeving langs de Noordzeekust inmiddels op ons duimpje kennen. In Zuid-Holland genieten ‘s zomers velen van dennen in de duinen, van reptielen en grote grazers, en ook bunkers trekken hier de aandacht.

Wij willen tegen het einde van dit jaar onze slag slaan. De ‘Wassenaarseslag’ bij Wassenaar, waar de kustlijn ruim acht kilometer lang is. Wassenaar zelf - 26.000 inwoners - ligt in bosrijke omgeving met veel villa’s en landhuizen. Willem Alexander en Maxima wonen in een stulpje op landgoed Eikenhorst, nog een pretpark is landgoed Duinrell. De enige overgebleven Nederlandse gras-renbaan voor paardenkoersen ‘Duindigt’ ligt ook in Wassenaar. In het dorpscentrum staat een oude Romaanse kerk, die deels uit de 12-e eeuw dateert en deels in de 16-e eeuw wordt opgebouwd, na vernielingen in de Tachtigjarige Oorlog.

Bijna vierduizend jaar geleden is rond Wassenaar al bewoning. Strandwallen bieden bescherming tegen overstromingen van het omringende drassige duinlandschap. In de 17-e eeuw laten welgestelde Nederlanders hun buitenplaatsen aan de binnenrand van het duingebied neerzetten. Zij laten hele stukken duin afgraven. Toch vormen de duinen nog woestijnachtige zandvlaktes, waar wind vrij spel heeft. Een deel wordt ‘Hollandse Kalahari’ genoemd. Hollands Duin is een populair recreatief duingebied van 2.750 hectare, dat vooral in de winter een oase van rust is. Van Wassenaar tot voorbij Noordwijk wisselen bos, vlaktes, stuivend zand en natte duinvalleien elkaar af.

Vanuit hotel-restaurant 'Duinoord’ willen we door het leefgebied van de eekhoorn gaan. Door het bos, overblijfsel van de grootscheepse aanplant van dennen om het stuivende zand in toom te houden, waar overal afgekloven dennenappels rondslingeren. Dennen horen hier van nature niet thuis, daarom maken zij plaats voor inheemse loofbomen.

Zonder laarzen volgen we het ‘laarzenpad’ door de ‘Zwarte Pan’, langs duinmeertjes met afgeplagde oevers. In het duingedeelte dat grootschalig is afgeplagd, zien we door de wind half weggeslepen duinkoppen. Helm en zandzegge voeren hier hun strijd om in het zich voortbewegende zand te overleven. Wij blijven overeind in de richting van koffietent ‘De Duinen’.

In natuurgebied Hollands Duin liggen ook nog restanten van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder een golvende betonnen muur van honderden meters lang. Vijf bunkers zijn met elkaar verbonden door ondergrondse gemetselde gangen van een meter breed, bijna twee meter hoog en een totale lengte van negen kilometer. Nu is het stelsel als vleermuisbunker in gebruik, benoemd tot gemeentelijk monument. In de zomer zijn de bunkers voor publiek toegankelijk. Mocht het sneeuwen, kunnen wij er dus niet schuilen. Jammer, want juist in de winter huist de grootste populatie vleermuizen van boven de rivieren er. Dan maar door naar uitzichtpunt ‘Vlaggenduin’, met 37 meter het hoogste duin van Zuid-Holland.

Ons rest als keuze “Gaan we voor het kerstdiner” of “Gaan we voor Chinees Nieuwjaars vuurwerk” naar het koningskoppel op Eikenhorst?

 

1 Reactie

  1. Marijke:
    30 oktober 2015
    Eerst maar 's op 11 november vroeg in de avond aanbellen op Eikenhorst, een lampion in de hand, dan luidkeels zingen van 'Sinte Sinte Maarten, de koeien dragen staarten' enz. en als je dan een snoepje krijgt van welwillende en inmiddels genezen Maxima, vraag dan of je bij haar en WA het kerstdiner mag nuttigen. Na natuurlijk eerst een pracht van een duinwandeling gemaakt te hebben langs strandwallen, bunkers en duinmeertjes en een kop koffie met of zonder appelpunt in koffietent 'De Duinen'. Ga ervoor!!!