Kaap Verdië, brokjes steen in blauw sop (deel 2)

29 april 2017 - Mindelo, Kaapverdië

Op Kaapverdië, ter hoogte van de evenaar gelegen, variëren de temperaturen tussen 22 en 30 graden Celsius. De noordoostpassaat brengt bijna het hele jaar door met windkracht vier tot zes verkoeling. Het zeewater heeft een temperatuur tussen 22 en 27 graden Celsius. Helaas is de oceaan met zijn machtige golven en onderstroom voor zwemmers gevaarlijk en uiterst onbetrouwbaar. De constante zeewind kan in de wintermaanden vrij krachtig zijn. De noordoostenwind, die met name van december tot april waait, is grotendeels verantwoordelijk voor het klimaat. Regen komt op Kaapverdië niet tot nauwelijks voor, wat in de fauna is terug te zien.

De Portugezen zijn het eerst in Afrika en realiseren zich dat Kaapverdië vanwege zijn ligging van onschatbare waarde is. In 1462 beginnen ze met de kolonisatie van Santiago, het grootste en belangrijkste eiland van Kaapverdië. Slaven uit Afrika worden gebruikt om het land te ontginnen en beplanten. In 1582 zijn 13.700 slaven voor honderd blanke mannen aan het werk. In de 17e eeuw komen er kapers op de kust. De rijkdom van Kaapverdië komt in het gedrang. Portugal geeft met betrekking tot handel in bepaalde producten monopolistische rechten aan verschillende bedrijven. Kaapverdianen mogen alleen handelen in producten die op de eilanden worden verbouwd: katoen, zout en kleding. In 1876 wordt de slavenhandel afgeschaft. In de 20e eeuw wordt Mindelo, op São Vicente, het commerciële centrum van het eiland. 

Wanneer de Tweede Wereldoorlog begint, stationeert Portugal tegen de wens van Kaapverdië in meer dan zesduizend soldaten op de eilanden. In 1945 komt aan de oorlog een einde, maar voor Kaapverdië begint de ergste droogte ooit. Ongeveer dertigduizend mensen overlijden, wat samen met de ontbossing de belangrijkste reden is waarom Kaapverdië geen perspectieven meer biedt en inwoners naar Amerika blijven emigreren. Bovendien verdwijnt ook de functie van Kaapverdië als kolenbevoorrader, waardoor de werkgelegenheid drastisch terugloopt. Als resultaat van verschillende gebeurtenissen op wereldniveau ontstaat in het midden van de vorige eeuw de roep om onafhankelijkheid. In 1926 grijpt het leger de macht. Zo begint een periode van vijftig jaar dictatorschap en verdwijnt de vrijheid van meningsuiting. Pas als de democraten in Portugal aan de macht komen, wordt de onafhankelijkheid in juni 1975 een feit.

De Portugezen hebben het rooms-katholicisme naar Kaapverdië gebracht, andere religies waren niet toegestaan. Hierdoor is het rooms-katholicisme het belangrijkste geloof op Kaapverdië, een klein deel van de bevolking belijdt een ander geloof. In de afgelegen gebieden zijn nog aanhangers van natuurgodsdiensten te vinden.

Kaapverdië is een republiek. De munteenheid escudo is aan de euro gekoppeld. Er bestaan plannen om de euro als betaalmiddel in te voeren. Toeristen kunnen daar alom al mee betalen, veelal ontvangen zij wisselgeld in escudo’s terug. Tijdens ons verblijf houden de Kaapverdianen een koers van 1 euro is gelijk aan 100 escudo’s aan, soms hanteren zij een tarief van 1 op 110.

Foto’s

2 Reacties

 1. Marijke:
  29 april 2017
  Slaven en eeuwen later soldaten op Kaapverdië, verder dat dictatorschap: het blijft vanuit het hedendaags denken vreemd hoe mensen mensen behandelden en zich toe-eigenden (slaven), hoewel in de huidige wereld minstens zoveel wanhopig slechte bejegening plaatsvindt.
  Kaapverdië is nog niet eens zo lang onafhankelijk, 'pas' 42 jaar, lees ik.
  De omrekening van escudo's naar euro's en vice versa bleek dus niet al te ingewikkeld; vonden jullie vast prettig?
 2. Reggy:
  30 april 2017
  Kaapverdië !? Je staat er niet zo snel bij stil dat zij natuurlijk ook een geschiedenis hebben. Leuk om er nu niet niets meer van te weten. Hoewel de rk-godsdienst door het merendeel cd bevolking wordt beleden vraag ik mij af of zij ook met andersgelovigen door 1 deur kunnen ? Heb je daar iets van gemerkt of gehoord ?